Title Image

Događaji

Organizacija događaja – konferencija za medije, edukativnih radionica, okruglih stolova – jedna je od naših primarnih delatnosti. Obezbeđujemo kompletnu tehničku i logističku podršku. Naš glavni zadatak je da, zahvaljujući brižljivo i godinama negovanim odnosima sa medijima, ključne poruke što jače odjeknu.