Title Image

Društveno-odgovorna delatnost

Pregled aktivnosti

PR u zdravstvu predstavlja i značajnu mogućnost za bavljenje društveno-odgovornim temama. Agencija AS CommunicAtionS se u sklopu svojih aktivnosti bavi i podrškom pacijentima i Udruženjima pacijenata u cilju olakašanja njihovog funkcionisanja, poboljšanja uslova života, dobijanja terapije… Naš zadatak je da usmerimo pažnju javnosti na određeni problem, da prebacimo fokus na one koji bi mogli da pomognu obolelima. U tu svrhu, zajedno sa svojim partnerima, organizujemo donacije, osmišljavamo mini-kampanje, pokrećemo brojne inicijative.