Title Image

Kampanje/Objave

Hronološki pregled

Medijska kampanja podrazumeva studiozne, kontinuirane, organizovane aktivnosti kako bi se postigao zacrtani cilj – stvaranje pozitivnog imidža klijenta, prenošenje ključnih poruka, buđenje svesti u javnosti o značaju neke teme i sl. Strateški se vrši priprema i kontrola medijskih objava (priloga, gostovanja, intervjua i dr.), organizuju se konferencije za medije, edukativne radionice za novinare, prati pres kliping, kreira vizuelni identitet, osmišljavaju i realizuju video spotovi /promo filmovi…

Sve objave na jednom mestu. Svaki klijent tokom rada sa nama dobija blagovremeno press clipping, odnosno skup medijskih objava, kako televizijskih, tako i web i štampanih vesti. Vaše ključne poruke stižu do svih ciljnih grupa jer pokrivamo čitavu Srbiju.